Interested in Contributing?

Sample Output: apertium-fin-eng-unconstrained-fien

(see all systems for Finnish-English newstest2015)

Finnish Input apertium-fin-eng-unconstrained-fien System Output
Author: tpirinen
Affiliation:
BLEU: 7.3
BLEU-cased: 6.9
IGNORE BLEU (11b): 7.3
IGNORE BLEU-cased (11b): 6.9
IGNORE BLEU-cased-norm:
TER: 0.829
zz BEER 2.0:
zzz CharactTER:
English Reference
Juankosken kaupunki liittyy Kuopion kaupunkiin vuoden 2017 alussa. Juankoski city joins Kuopio city year 2017 starts. Juankoski will be joined to the city of Kuopio in the beginning of 2017.
Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi liitoksen yksimielisesti maanantaina. Kuopio city council adopted link unanimously Mondays. The city council of Kuopio accepted the annexation unanimously on Monday.
Juankosken kaupunginvaltuusto hyväksyi liitoksen viime viikolla. Juankoski city council adopted link in last week. The city council of Juankoski accepted the annexation last week.
Kuntaliitoksen selvittämisessä oli mukana myös Tuusniemen kunta, mutta sen valtuusto päätti, että Tuusniemi jatkaa itsenäisenä. Annexation resolution was with also Tuusniemi municipality but it council decided, that Tuusniemi continues independent. Also the municipality of Tuusniemi carried out an examination regarding a municipal annexation, but its council decided that Tuusniemi will continue as an independent municipality.
Kuopio ja Juankoski päättävät seuraavien kuntavaalien toteuttamisesta erikseen. Kuopio and Juankoski they decide next municipality elections engineer separately. Kuopio and Juankoski will decide on executing the next municipal elections separately.
Next excerpt >