Interested in Contributing?

Sample Output: ParFDA5-DCU

(see all systems for Finnish-English newstest2015)

Finnish Input ParFDA5-DCU System Output
Author: bicici
Affiliation:
BLEU: 16.2
BLEU-cased: 15.4
IGNORE BLEU (11b): 16.2
IGNORE BLEU-cased (11b): 15.4
IGNORE BLEU-cased-norm:
TER: 0.775
zz BEER 2.0:
zzz CharactTER:
English Reference
Juankosken kaupunki liittyy Kuopion kaupunkiin vuoden 2017 alussa. Juankosken city of Kuopio relates to the city at the beginning of the year 2017. Juankoski will be joined to the city of Kuopio in the beginning of 2017.
Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi liitoksen yksimielisesti maanantaina. Kuopio liitoksen City Council unanimously approved on Monday. The city council of Kuopio accepted the annexation unanimously on Monday.
Juankosken kaupunginvaltuusto hyväksyi liitoksen viime viikolla. Liitoksen Juankosken City Council approved last week. The city council of Juankoski accepted the annexation last week.
Kuntaliitoksen selvittämisessä oli mukana myös Tuusniemen kunta, mutta sen valtuusto päätti, että Tuusniemi jatkaa itsenäisenä. It was also involved in tackling Kuntaliitoksen Tuusniemen municipality, but its Board of Governors decided that Tuusniemi to continue as an independent. Also the municipality of Tuusniemi carried out an examination regarding a municipal annexation, but its council decided that Tuusniemi will continue as an independent municipality.
Kuopio ja Juankoski päättävät seuraavien kuntavaalien toteuttamisesta erikseen. Kuopio and Juankoski decide in respect of the implementation of the next kuntavaalien separately. Kuopio and Juankoski will decide on executing the next municipal elections separately.
Next excerpt >