Interested in Contributing?

Sample Output: HY-AH

(see all systems for English-Finnish newstest2017)

English Input HY-AH System Output
Author: jorgtied
Affiliation: University of Helsinki
BLEU: 9.8
BLEU-cased: 9.3
IGNORE BLEU (11b): 9.8
IGNORE BLEU-cased (11b): 9.3
IGNORE BLEU-cased-norm: 9.6
TER: 0.857
zz BEER 2.0: 0.493
zzz CharactTER: 0.620
Finnish Reference
28-Year-Old Chef Found Dead at San Francisco Mall 28 vuotta vanha Keittiömestari Löyti Kuolleen San francisco Kauppakeskuksen luona. 28-vuotias keittiömestari löydettiin kuolleena ostoskeskuksesta San Franciscosta
A 28-year-old chef who had recently moved to San Francisco was found dead in the stairwell of a local mall this week. 28 vuotta vanhalla keittiömestarilla, joka oli vastikään siirtänyt San francisco oli löydettiin kuollut paikallisen kauppakeskuksen stairwellissa tällä viikolla. Vastikään San Franciscoon muuttanut 28-vuotias keittiömestari löydettiin kuolleena paikallisen ostoskeskuksen rappukäytävästä tällä viikolla.
But the victim's brother says he can't think of anyone who would want to hurt him, saying, "Things were finally going well for him." Mutta uhrin veli sanoo, että hän voi ei kenen tahansa, joka haluaisi loukkaisi häntä, sanoen, "Asiat lopulta menivät hyvin häntä varten. Uhrin veli kuitenkin sanoo, ettei tiedä ketään, joka olisi halunnut satuttaa häntä, ja toteaa: ”Hänen asiansa sujuivat vihdoinkin hyvin.”
The body found at the Westfield Mall Wednesday morning was identified as 28-year-old San Francisco resident Frank Galicia, the San Francisco Medical Examiner's Office said. Keho löytää Westfieldin Kauppakeskus luona keskiviikkoaamun oli tunnistettiin 28 vuotta vanhan San francisco asukas Frank Galicia, San francisco Medical Examinerin Office sanoi. Ruumis, joka löydettiin Westfield Mall -ostoskeskuksesta keskiviikkoaamuna, tunnistettiin 28-vuotiaaksi sanfranciscolaiseksi Frank Galiciaksi, San Franciscon kuolemansyyntutkijan virastosta sanottiin.
The San Francisco Police Department said the death was ruled a homicide and an investigation is ongoing. San francisco Police Department sanoi, että kuolemaa hallittiin henkirikosta ja tutkintaa on jatkuva. San Franciscon poliisilaitos sanoi, että kuolema määritettiin henkirikokseksi ja että tutkinta on käynnissä.
Next excerpt >