Interested in Contributing?

Sample Output: HY-HNMT

(see all systems for English-Finnish newstest2017)

English Input HY-HNMT System Output
Author: jorgtied
Affiliation: University of Helsinki
BLEU: 19.5
BLEU-cased: 19.1
IGNORE BLEU (11b): 19.5
IGNORE BLEU-cased (11b): 19.1
IGNORE BLEU-cased-norm: 19.8
TER: 0.685
zz BEER 2.0: 0.559
zzz CharactTER: 0.565
Finnish Reference
28-Year-Old Chef Found Dead at San Francisco Mall 28-vuotias Chef löysi kuolleen San Francisco Mall 28-vuotias keittiömestari löydettiin kuolleena ostoskeskuksesta San Franciscosta
A 28-year-old chef who had recently moved to San Francisco was found dead in the stairwell of a local mall this week. 28-vuotias Chef, joka oli viime aikoina siirtynyt San Franciscoon, löytyi kuolleena paikallisesta mallista tällä viikolla. Vastikään San Franciscoon muuttanut 28-vuotias keittiömestari löydettiin kuolleena paikallisen ostoskeskuksen rappukäytävästä tällä viikolla.
But the victim's brother says he can't think of anyone who would want to hurt him, saying, "Things were finally going well for him." Mutta uhrin veli kertoo voivansa ajatella ketään, joka haluaisi satuttaa häntä sanomalla, että "esineitä lopulta menee hyvin hänelle". Uhrin veli kuitenkin sanoo, ettei tiedä ketään, joka olisi halunnut satuttaa häntä, ja toteaa: ”Hänen asiansa sujuivat vihdoinkin hyvin.”
The body found at the Westfield Mall Wednesday morning was identified as 28-year-old San Francisco resident Frank Galicia, the San Francisco Medical Examiner's Office said. Elimistöstä löytynyt Westfield Mall oli keskiviikkoaamuna tunnistanut 28-vuotiaan San Franciscon asuvan Frank Galician, San Franciscon lääketieteellisen Examinerin toimiston sanoi. Ruumis, joka löydettiin Westfield Mall -ostoskeskuksesta keskiviikkoaamuna, tunnistettiin 28-vuotiaaksi sanfranciscolaiseksi Frank Galiciaksi, San Franciscon kuolemansyyntutkijan virastosta sanottiin.
The San Francisco Police Department said the death was ruled a homicide and an investigation is ongoing. San Franciscon poliisiosaston mukaan kuolema oli hallinnut henkirikoksen ja tutkinta on kesken. San Franciscon poliisilaitos sanoi, että kuolema määritettiin henkirikokseksi ja että tutkinta on käynnissä.
Next excerpt >