Interested in Contributing?

Sample Output: HY-SMT

(see all systems for English-Finnish newstest2017)

English Input HY-SMT System Output
Author: jorgtied
Affiliation: University of Helsinki
BLEU: 16.2
BLEU-cased: 15.9
IGNORE BLEU (11b): 16.2
IGNORE BLEU-cased (11b): 15.9
IGNORE BLEU-cased-norm: 16.6
TER: 0.754
zz BEER 2.0: 0.537
zzz CharactTER: 0.621
Finnish Reference
28-Year-Old Chef Found Dead at San Francisco Mall 28-vuotiaan Chef dead at San Francisco Mall 28-vuotias keittiömestari löydettiin kuolleena ostoskeskuksesta San Franciscosta
A 28-year-old chef who had recently moved to San Francisco was found dead in the stairwell of a local mall this week. 28-vuotias Chef, joka oli hiljattain muutti San Franciscosta löytyi kuolleena porraspaikallisen Mall tällä viikolla. Vastikään San Franciscoon muuttanut 28-vuotias keittiömestari löydettiin kuolleena paikallisen ostoskeskuksen rappukäytävästä tällä viikolla.
But the victim's brother says he can't think of anyone who would want to hurt him, saying, "Things were finally going well for him." Mutta uhrin veli sanoo hän ei voi kuvitella, kuka haluaisi satuttaa häntä, sanonta "Things oli lopulta hyvin" hänelle. Uhrin veli kuitenkin sanoo, ettei tiedä ketään, joka olisi halunnut satuttaa häntä, ja toteaa: ”Hänen asiansa sujuivat vihdoinkin hyvin.”
The body found at the Westfield Mall Wednesday morning was identified as 28-year-old San Francisco resident Frank Galicia, the San Francisco Medical Examiner's Office said. Ruumis löydettiin Westfield Mall - keskiviikkoaamuna oli 28-vuotias San Franciscossa asuva Frank Galiciassa, San Francisco Medical Examiner kertoi. Ruumis, joka löydettiin Westfield Mall -ostoskeskuksesta keskiviikkoaamuna, tunnistettiin 28-vuotiaaksi sanfranciscolaiseksi Frank Galiciaksi, San Franciscon kuolemansyyntutkijan virastosta sanottiin.
The San Francisco Police Department said the death was ruled a homicide and an investigation is ongoing. San Franciscon poliisi sanoi kuolema oli suljettu ja henkirikoksen esitutkinta on kesken. San Franciscon poliisilaitos sanoi, että kuolema määritettiin henkirikokseksi ja että tutkinta on käynnissä.
Next excerpt >