Interested in Contributing?

Sample Output: TALP-UPC

(see all systems for English-Finnish newstest2017)

English Input TALP-UPC System Output
Author: cescolano
Affiliation: TALP-UPC
BLEU: 11.8
BLEU-cased: 11.5
IGNORE BLEU (11b): 11.8
IGNORE BLEU-cased (11b): 11.5
IGNORE BLEU-cased-norm: 11.7
TER: 0.806
zz BEER 2.0: 0.483
zzz CharactTER: 0.714
Finnish Reference
28-Year-Old Chef Found Dead at San Francisco Mall 28-vuotiaat San Francisco Mall 28-vuotias keittiömestari löydettiin kuolleena ostoskeskuksesta San Franciscosta
A 28-year-old chef who had recently moved to San Francisco was found dead in the stairwell of a local mall this week. 28-vuotias keskus, joka oli hiljattain siirtynyt San Franciscoolle, löytyi kuolleena paikallispuhelimessa tällä viikolla. Vastikään San Franciscoon muuttanut 28-vuotias keittiömestari löydettiin kuolleena paikallisen ostoskeskuksen rappukäytävästä tällä viikolla.
But the victim's brother says he can't think of anyone who would want to hurt him, saying, "Things were finally going well for him." Uhrin veljeskunnan mukaan hän ei voi kuitenkaan ajatella niitä, jotka haluaisivat vahingoittaa häntä. Uhrin veli kuitenkin sanoo, ettei tiedä ketään, joka olisi halunnut satuttaa häntä, ja toteaa: ”Hänen asiansa sujuivat vihdoinkin hyvin.”
The body found at the Westfield Mall Wednesday morning was identified as 28-year-old San Francisco resident Frank Galicia, the San Francisco Medical Examiner's Office said. Francisco Galician, Francisco Galician, Francisco Galician, Francisco Malician, Francisco Galician, Francisco Galician, Francisco Galician, Francisco Galician, Francisco Galician, San Francisco Galician, San Francisco Galician elimessä sanottiin. Ruumis, joka löydettiin Westfield Mall -ostoskeskuksesta keskiviikkoaamuna, tunnistettiin 28-vuotiaaksi sanfranciscolaiseksi Frank Galiciaksi, San Franciscon kuolemansyyntutkijan virastosta sanottiin.
The San Francisco Police Department said the death was ruled a homicide and an investigation is ongoing. San Franciscon poliisin ministeriö ilmoitti, että kuolema hallitsi tutkimusta ja tutkimus on parhaillaan käynnissä. San Franciscon poliisilaitos sanoi, että kuolema määritettiin henkirikokseksi ja että tutkinta on käynnissä.
Next excerpt >