Interested in Contributing?

Sample Output: Moses phrase-based, word clusters

(see all systems for English-Finnish newstest2017)

English Input Moses phrase-based, word clusters System Output
Author: jhu-smt
Affiliation: Johns Hopkins University
BLEU: 14.9
BLEU-cased: 14.5
IGNORE BLEU (11b): 14.9
IGNORE BLEU-cased (11b): 14.5
IGNORE BLEU-cased-norm: 15.3
TER: 0.778
zz BEER 2.0: 0.523
zzz CharactTER: 0.628
Finnish Reference
28-Year-Old Chef Found Dead at San Francisco Mall 28 €- Year Old Chef Found Dead San Francisco Mall 28-vuotias keittiömestari löydettiin kuolleena ostoskeskuksesta San Franciscosta
A 28-year-old chef who had recently moved to San Francisco was found dead in the stairwell of a local mall this week. 28 vuotta vanha kokki, joka oli hiljattain siirtyi San Franciscon löydettiin kuolleena in the stairwell paikallisen mall tällä viikolla. Vastikään San Franciscoon muuttanut 28-vuotias keittiömestari löydettiin kuolleena paikallisen ostoskeskuksen rappukäytävästä tällä viikolla.
But the victim's brother says he can't think of anyone who would want to hurt him, saying, "Things were finally going well for him." Mutta uhrin veli sanoo, ettei hän voi kuvitella, kuka haluaisi loukata häntä, sanoo: "Things lopultakin hyvin häntä". Uhrin veli kuitenkin sanoo, ettei tiedä ketään, joka olisi halunnut satuttaa häntä, ja toteaa: ”Hänen asiansa sujuivat vihdoinkin hyvin.”
The body found at the Westfield Mall Wednesday morning was identified as 28-year-old San Francisco resident Frank Galicia, the San Francisco Medical Examiner's Office said. Ruumis löytyy Westfield Mall keskiviikkoaamuna luokiteltiin 28 vuotta vanhan San Franciscossa asuva Frank Galicia, San Francisco Examiner lääketieteellinen toimisto sanoi. Ruumis, joka löydettiin Westfield Mall -ostoskeskuksesta keskiviikkoaamuna, tunnistettiin 28-vuotiaaksi sanfranciscolaiseksi Frank Galiciaksi, San Franciscon kuolemansyyntutkijan virastosta sanottiin.
The San Francisco Police Department said the death was ruled a homicide and an investigation is ongoing. San Franciscon poliisi sanoi, että kuolema oli hallinnut myös kuolemantuottamukseen ja tutkinta on käynnissä. San Franciscon poliisilaitos sanoi, että kuolema määritettiin henkirikokseksi ja että tutkinta on käynnissä.
Next excerpt >