Interested in Contributing?

Sample Output: ParFDA

(see all systems for English-Finnish newstest2017)

English Input ParFDA System Output
Author: bicici
Affiliation:
BLEU: 13.2
BLEU-cased: 12.8
IGNORE BLEU (11b): 13.2
IGNORE BLEU-cased (11b): 12.8
IGNORE BLEU-cased-norm: 13.6
TER: 0.793
zz BEER 2.0: 0.508
zzz CharactTER: 0.658
Finnish Reference
28-Year-Old Chef Found Dead at San Francisco Mall 28-year-old Chef Found Dead San Francisco Mall 28-vuotias keittiömestari löydettiin kuolleena ostoskeskuksesta San Franciscosta
A 28-year-old chef who had recently moved to San Francisco was found dead in the stairwell of a local mall this week. 28-year-old on kokki, joka oli hiljattain siirtynyt San Franciscossa löydettiin kuolleena sen stairwell paikallisen mall tällä viikolla. Vastikään San Franciscoon muuttanut 28-vuotias keittiömestari löydettiin kuolleena paikallisen ostoskeskuksen rappukäytävästä tällä viikolla.
But the victim's brother says he can't think of anyone who would want to hurt him, saying, "Things were finally going well for him." Mutta uhrin 's veli sanoo 't voi kuvitella, kuka haluaisi loukata häntä, sanoo, "kuviot olivat lopulta hyvin häntä". Uhrin veli kuitenkin sanoo, ettei tiedä ketään, joka olisi halunnut satuttaa häntä, ja toteaa: ”Hänen asiansa sujuivat vihdoinkin hyvin.”
The body found at the Westfield Mall Wednesday morning was identified as 28-year-old San Francisco resident Frank Galicia, the San Francisco Medical Examiner's Office said. Joka löytyy Westfield Mall keskiviikkoaamuna luokiteltiin 28-year-old San Franciscossa asuva Frank Galicia, San Francisco Medical Examiner 's Office sanoi. Ruumis, joka löydettiin Westfield Mall -ostoskeskuksesta keskiviikkoaamuna, tunnistettiin 28-vuotiaaksi sanfranciscolaiseksi Frank Galiciaksi, San Franciscon kuolemansyyntutkijan virastosta sanottiin.
The San Francisco Police Department said the death was ruled a homicide and an investigation is ongoing. San Franciscon poliisi sanoi kuolema oli hallinnut yksi tapon ja tutkinta on käynnissä. San Franciscon poliisilaitos sanoi, että kuolema määritettiin henkirikokseksi ja että tutkinta on käynnissä.
Next excerpt >