Interested in Contributing?

Sample Output: apertium-fin-eng-unconstrained-en-fi-overfit

(see all systems for English-Finnish newstest2017)

English Input apertium-fin-eng-unconstrained-en-fi-overfit System Output
Author: tpirinen
Affiliation:
BLEU: 3.5
BLEU-cased: 3.4
IGNORE BLEU (11b): 3.5
IGNORE BLEU-cased (11b): 3.4
IGNORE BLEU-cased-norm: 3.7
TER: 1.027
zz BEER 2.0: 0.403
zzz CharactTER: 0.759
Finnish Reference
28-Year-Old Chef Found Dead at San Francisco Mall 28-Vuonna-Vanha Kokki Löydetty Eloton San Franciscossa Mall 28-vuotias keittiömestari löydettiin kuolleena ostoskeskuksesta San Franciscosta
A 28-year-old chef who had recently moved to San Francisco was found dead in the stairwell of a local mall this week. 28-vuonna-vanha kokki kuka omistan taannoin vie San Franciscolle olen löydetty eloton sisällä porraskuilu koskien meikäläinen mall tälläviikolla. Vastikään San Franciscoon muuttanut 28-vuotias keittiömestari löydettiin kuolleena paikallisen ostoskeskuksen rappukäytävästä tällä viikolla.
But the victim's brother says he can't think of anyone who would want to hurt him, saying, "Things were finally going well for him." Mutta uhri kaveri sanoo ei voi pitää jokaisesta kuka aikoo haluaa koskee hän, sanonta, "Asiat olemme loppuun menee hyvin sillä hän". Uhrin veli kuitenkin sanoo, ettei tiedä ketään, joka olisi halunnut satuttaa häntä, ja toteaa: ”Hänen asiansa sujuivat vihdoinkin hyvin.”
The body found at the Westfield Mall Wednesday morning was identified as 28-year-old San Francisco resident Frank Galicia, the San Francisco Medical Examiner's Office said. kori löydetty päin Westfield Mall keskiviikkoaamu olen samastaa yhtä 28-vuonna-vanha San Francisco kansalainen Suora Galicia, San Francisco Lääkinnällinen Tarkastaja Toimi sanoo. Ruumis, joka löydettiin Westfield Mall -ostoskeskuksesta keskiviikkoaamuna, tunnistettiin 28-vuotiaaksi sanfranciscolaiseksi Frank Galiciaksi, San Franciscon kuolemansyyntutkijan virastosta sanottiin.
The San Francisco Police Department said the death was ruled a homicide and an investigation is ongoing. San Francisco Poliisillinen Osasto sanoo loppu olen johtaa tappo ja tutkimus on menneilläänoleva. San Franciscon poliisilaitos sanoi, että kuolema määritettiin henkirikokseksi ja että tutkinta on käynnissä.
Next excerpt >