Interested in Contributing?

Sample Output: tilde-c-nmt-1bt

(see all systems for English-Finnish newstest2017)

English Input tilde-c-nmt-1bt System Output
Author: m4t1ss
Affiliation: Tilde
BLEU: 22.2
BLEU-cased: 21.7
IGNORE BLEU (11b): 22.2
IGNORE BLEU-cased (11b): 21.7
IGNORE BLEU-cased-norm: 22.5
TER: 0.674
zz BEER 2.0: 0.572
zzz CharactTER: 0.540
Finnish Reference
28-Year-Old Chef Found Dead at San Francisco Mall 28-vuotinen Vanhakaupunki San Francisco-museossa 28-vuotias keittiömestari löydettiin kuolleena ostoskeskuksesta San Franciscosta
A 28-year-old chef who had recently moved to San Francisco was found dead in the stairwell of a local mall this week. Äskettäin San Franciscoon muuttanut 28-vuotias juusto löydettiin tällä viikolla paikallisseurakunnan portaikossa kuolleena. Vastikään San Franciscoon muuttanut 28-vuotias keittiömestari löydettiin kuolleena paikallisen ostoskeskuksen rappukäytävästä tällä viikolla.
But the victim's brother says he can't think of anyone who would want to hurt him, saying, "Things were finally going well for him." Mutta uhrin veli sanoo, ettei hän voi ajatella ketään, joka haluaisi loukata häntä sanoen: "asiat sujuivat lopulta hyvin hänen puolestaan". Uhrin veli kuitenkin sanoo, ettei tiedä ketään, joka olisi halunnut satuttaa häntä, ja toteaa: ”Hänen asiansa sujuivat vihdoinkin hyvin.”
The body found at the Westfield Mall Wednesday morning was identified as 28-year-old San Francisco resident Frank Galicia, the San Francisco Medical Examiner's Office said. Westfield Mall -sanomalehdessä keskiviikkoaamuna todettu laitos oli 28-vuotias San Francisco, joka asuu Frank Galiciassa, San Francisco Medical Examinerin toimistossa. Ruumis, joka löydettiin Westfield Mall -ostoskeskuksesta keskiviikkoaamuna, tunnistettiin 28-vuotiaaksi sanfranciscolaiseksi Frank Galiciaksi, San Franciscon kuolemansyyntutkijan virastosta sanottiin.
The San Francisco Police Department said the death was ruled a homicide and an investigation is ongoing. San Francisco Police Department sanoi, että kuolema oli hallittu homicide ja tutkimus on käynnissä. San Franciscon poliisilaitos sanoi, että kuolema määritettiin henkirikokseksi ja että tutkinta on käynnissä.
Next excerpt >